Werken vanuit passie

Als ondernemer specialiseer ik me in het coachen en trainen van professionals om ze optimaal tot bloei te laten komen in hun loopbaan. Ik begeleid professionals in hun bewustwording van hun sterke punten en kwaliteiten. In onze sessies ontdekken mijn clienten waar hun natuurlijke effectiviteit ligt en wat er nog ontwikkeld kan worden. Het resultaat is dat mijn cliënten persoonlijk leiderschap nemen over hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof in werken vanuit ieders unieke potentieel, wat leidt tot leven en werken met meer energie, vanuit passie. Elke dag fluitend naar het werk, wil toch iedereen?

Bewustwording van eigen kracht, ware potentieel ontdekken

Vaak kiezen organisaties ervoor dat de begeleiding van professionals door een onafhankelijke externe coach gedaan wordt, om inzichtgevend en effectieve persoonlijke ontwikkeling bij de medewerkers op gang te brengen die leidt tot werken vanuit ieders unieke kracht. Ilumnia biedt hiertoe individuele coaching in combinatie met groepstrajecten. De resultaten van deze begeleiding laten zich zien en daarvan profiteert de persoon zelf, het bedrijf en ook de verdere omgeving. Dit leidt ertoe dat de juiste persoon met de juiste bagage op de juiste plek zit of komt en daar ook bewust van is en een plan van aanpak heeft om verder te komen. Werken vanuit je natuurlijke kracht, maakt dat er energie vrijkomt die zal aanzetten om ieders ware potentieel vrij te laten. Zoals een rups eerst nog niet wist dat hij bestemd was om een vlinder te worden, is er een proces nodig om ieders ware potentieel te laten ontdekken.

Ontwikkelen van social skills

Mijn aanpak kenmerkt zich door enthousiasme, professionaliteit, praktisch en verdiepend. Mijn coaching wordt ervaren als doortastend, inspirerend en creërend. Ik heb ruime ervaring met mensen en organisaties in zakelijke dienstverlening en ervaar vaak de professionals bij mijn opdrachtgevers als ervaren specialisten die goed ontwikkeld zijn in hun vak. Echter er is vaak meer nodig dan vakkennis om een extern – of intern project of opdracht tot een succesvol einde te brengen. Door de focus op het ontwikkelen van zowel de sociale vaardigheden, zoals communicatie, advisering, interveniëren en probleem oplossend vermogen, te combineren met het ontwikkelen van vaktechnische expertise, kunnen medewerkers betere resultaten garanderen voor hun klanten. Dat laat professionals bloeien en groeien in hun werk en leven.

Effectief inzetten van je kracht

Om de helder geworden persoonlijke kracht van de professional ook daadwerkelijk effectief in te kunnen zetten, werk ik met het Functional Fluency model en de TIFF test. Lees hier het  praktijkvoorbeeld: ARTIKEL OELAN TIFF ILUMNIA APRIL 2013 en het vervolg Personal Development of consultants’ maturity and leadership with the help of Functional Fluency.

De TIFF test en het Functional Fluency Profiel geven direct inzicht aan de medewerker in de natuurlijke effectieve vaardigheden en de minder effectieve. In een coachingsgesprek gaan we onderzoeken hoe de professional meer effectief gedrag kan inzetten ook in de meer stressvolle situaties.

Daarna zal er in teams geoefend kunnen worden met de inzichten uit de kracht-coaching én de individuele TIFFs. Wat zijn de Individuele Krachten en Kwaliteiten van de professionals en wat zijn de TEAM krachten en kwaliteiten en hoe zet men die nu effectief in en waar zet men die nog minder effectief in en zou men als team meer op willen gaan ontwikkelen. Ook wordt er gekeken hoe men dat praktische kan maken. Aan het einde van de teamdag gaat een ieder naar huis met meer bewustwording over hoe en wat de kracht is van het team en hoe je dat meer kunt inzetten, zodat de effectiviteit en slagkracht als onderdeel van de eigen organisatie zal toenemen. Het Functional Fluency model en de TEAM TIFF FunctionalFluency zullen daarbij een praktisch model zijn om samenwerkingssituaties te onderzoeken en te duiden.